Presná cena všetkých ponúkaných služieb a spôsob likvidácie hmyzu alebo škodcov sú vždy dohodnuté vopred

na základe obhliadky nehnuteľnosti/pozemku/objektu.

Ceny uvedené pri jednotlivých službách na stránke sú len orientačné.

Bezplatná obhliadka a vypracovaná cenová ponuka sú garantované do 24 hodín od kontaktovania našej spoločnosti.


Postup pri objednaní služby:

Obhliadka

Cenová ponuka

Schválenie cenovej ponuky

Vykonanie zásahu

Platba za službu


V prípade otázok alebo požiadavky na cenovú ponuku nás prosím kontaktujte:

Kontaktujte nás