INÉ SLUŽBY

Dezinfekcia

Špeciálne čistenie 

Plynovanie / Fumigácia

Likvidácia ôs a osích hniezd 

Likvidácia buriny - desikácia

Čistenie a ochrana budov pred vtáctvom

Záhradnícky servis


Dezinfekcia

Súbor chemických opatrení pre zamedzenie šírenia nákazlivých chorôb (napr. hepatitída, salmonelóza, svrab,..) v školách, budovách, väzniciach, ubytovniach, studniach, po záplavách a pod.

 

Špeciálne čistenie

Čistenie po:

- uhynutých zvieratách
- toxickom truse
- kanalizačných haváriách
- zosnulom
- narkomanoch a bezdomovcoch
Čistenie, likvidácia vecí, ničenie pachov - uvedenie priestorov do bezpečného stavu, ktorý neohrozuje zdravie ľudí.

 

Plynovanie / Fumigácia


Ochrana obilovín, plodín, dreva, starožitností, kníh a pod. pred skladištnými škodcami pomocou plynu (fostoxín).

 

Likvidácia buriny - desikácia

Chemické ničenie burín, krovín a invazívnych cudzokrajných rastlín na miestach, kde sú nežiaduce (koľajové trate, športoviská, cesty, chodníky, pozemky, lesy, záhrady,..)

 

Čistenie a ochrana budov pred vtáctvom

Likvidácia toxického holubieho trusu na povalách, balkónoch a chodníkoch. Zabezpečenie odvozu a likvidácie trusu. Výroba a montáž hrotov a sietí proti holubom na budovách.

 

Záhradnícky servis

Výsadba a celoročná starostlivosť o zeleň (trávniky, kríky, stromy, kvety,..) - kompletný záhradnícky servis pozemkov a záhrad.


V prípade otázok alebo požiadavky na cenovú ponuku nás prosím kontaktujte:

Kontaktujte nás