Likvidácia hlodavcov (deratizácia)

Nasťahovali sa ku Vám myši? Máte problémy s potkanmi? 

Máte prevádzku a potrebujete pravidelnú deratizáciu zo zákona?

Tak ste na správnom mieste!

Váš problém jednoducho, rýchlo a diskrétne vyriešime. Pracujeme 7 dní v týždni.

Obhliadka zdarma

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Je to komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré spôsobujú.


Pre koho sú naše služby určené?

rodinné domy
bytové domy
hotely, penzióny, ubytovne
gastro prevádzky
obchodné prevádzky
sklady potravín, obilia
všetky prevádzky, ktoré sú zo zákona povinné vykonávať  pravidelnú deratizáciu


Jarná a jesenná deratizácia (povinná zo zákona)

Kladenie nástrah a návnad za účelom eliminácie hlodavcov v budovách a na pozemkoch. Vykonáva sa 2x ročne a je povinná pre všetky prevádzky podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia).


Deratizácia a monitoring hlodavcov (HACCP)

Čo je HACCP?
HACCP je skratka anglického slova - Hazard Analysis and Critical Control Points.
V preklade "analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body".

HACCP predstavuje systém preventívnych opatrení slúžiacich k zaisteniu zdravotnej nezávadnosti potravín a pokrmov počas všetkých činností, ktoré súvisia s ich výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a predajom konečnému spotrebiteľovi. .

Vykonáva sa vo všetkých prevádzkach, kde sa manipuluje s potravinami a liekmi a kde sa potraviny a lieky vyrábajú alebo skladujú, podľa hygienických noriem EÚ HACCP. Súčasťou je vypracovanie dokumentácie pre kontroly hygieny a veteriny. Deratizácia sa vykonáva 4x ročne, pokiaľ hygienik neurčí inak. 

 
Z pohľadu DDD (deratizácia/dezinfekcia/dezinsekcia) je v HACCP potrebné vytvoriť vhodný systém ochrany potravín a pokrmov počas celého výrobného, skladovacieho a distribučného cyklu.

HACCP v praxi
Povinnosť výkonu DDD v súlade s HACCP je platný pre potravinárske podniky a zariadenia podľa zákonov:
Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Naša firma pre Vás zabezpečí DDD v súlade s HACCP požiadavkami.


V prípade otázok alebo požiadavky na cenovú ponuku nás prosím kontaktujte:

Kontaktujte nás